Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

dk_2  ​ en_2

Anlægs-optimering og effektivisering

Mange virksomheder har anlæg, som ikke opfylder de aktuelle eller fremtidige krav. Det kan have en eller flere af følgende årsager:

 • Der skal nu håndteres produkter, som ligger uden for anlæggets specifikationer.
 • Der er behov for større kapacitet end anlægget er bygget til.
 • Anlægget lever ikke længere op til de oprindeligt specificerede krav.
 • Det er nødvendigt at ændre layoutet af hensyn til tilstødende anlæg eller funktioner.
 • Ændrede krav til arbejdsmiljø (sikkerhed, ergonomi).
 • Anlægget ønskes flyttet til en anden lokalitet.

Ofte er en optimering af det eksisterende anlæg et realistisk alternativ til et nyt anlæg.

I forbindelse med en sådan optimering tilbydes følgende ydelser:

 1. Indsamling og strukturering af krav.
 2. Analyse af det eksisterende anlæg for at identificere:
  - Flaskehalse
  - Manglende funktioner
 3. Udarbejde løsningsforslag
  - Principtegninger
  - 3D layouts
  - 3D Factory Simulation
  - Kapacitetsanalyse
  - Funktionsbeskrivelse
  - Budget
 4. Lave krav specifikation
 5. Projektledelse i forbindelse med implementeringen.

INFO

​Kløverpris Engineering

CVR: 27050344

ADRESSE

​Kurveholmen 20

6760 Ribe